phone

0747-800-380

גברים שלוחה 1 / נשים שלוחה 2

כנס הכשרה למוקדנים חדשים

כשבועיים לאחר כנס ההכשרה למוקדניות החדשות, נערך כנס ההכשרה לגברים המתנדבים בשעות היום. גם כנס זה נערך לאחר גיוס מוצלח של מתנדבים, המעוניינים לתרום מזמנם ומעצמם למען מטרת סיוע ועזרה למתקשרים הנתונים במצוקה רגשית או נפשית. המשתתפים למדו כיצד ניתן באמצעות שיחת טלפון מכילה, ובעזרת כלים של הקשבה ותגובה – להעניק עזרה ראשונה למצוקה. בעזרת הרצאות מקצועיות הם נחשפו לכלים ייחודיים.
להלן משפטי הסיכום של אחד ממשתפי הכנס: בקורס רלוונטי ומעשי כזה לא נכחתי מעולם, ולמדתי במסגרות מקצועיות רבות! האפשרויות לסייע באמצעות שיחה טלפונית מופלאות בעיני, מאחר וזו דרך פרקטית המותאמת לעולם בו אנו חיים.

כנס הכשרה למוקדנים חדשים לנפש תדרשנו
דילוג לתוכן