phone

0747-800-380

גברים שלוחה 1 / נשים שלוחה 2

מייל - פעילות לנפש תדרשנו עזרה ראשונה למצוקות רגשיות

מכתבים
מהלב

יעל ל.

התקשרתי בשעה 1:30 בלילה, כי לא רציתי שמישהו מהמשפחה יבוא ויציע עזרה... אימא שלי נפטרה לפני שלושה ימים. אנחנו באמצע ה"שבעה" וכל מה שאני שומעת סביבי זה רק דיבורים. זה נראה כאילו כולם מנסים להכניס את אימא שלי לתוך מילים כדי לשמור אותה בחיים... אני יוצאת מדעתי . אני רוצה פינה של שקט כדי להתאבל בלי לדבר מילים זולות של אבלים. שתקתי. לא רציתי לומר כלום. אבל המוקדנית החמיאה לי על המודעות העצמית הגבוהה שלי ושאלה, מה היא יכולה לעשות בשבילי. "האם תסכימי לשתוק איתי ביחד? " שאלתי בחשש. "אני אבכה בשקט ואת לא תאמרי כלום. את מוכנה? " "את יכולה לבכות ילדתי" היא ענתה ברכות. ואני בכיתי 20 דקות. והיא לא אמרה כלום. היא פשוט הייתה שם בשבילי בדממה. זו הייתה המתנה הנפלאה ביותר שאי פעם קיבלתי.

יעל ל

ירושלים

דילוג לתוכן