phone

0747-800-380

גברים שלוחה 1 / נשים שלוחה 2

הרב משה פרלייגר

הרב-משה-פרלייגר לנפש תדרשנו

"לנפש תדרשנו" הינו ארגון המספק עזרה ראשונה רגשית ונפשית, בחינם ותוך שמירת פרטיותם המוחלטת של מקבלי השירות. נכון להיום מספק הארגון מענה ל-1000 פניות בממוצע בשבוע, בכל שעה משעות היום והלילה. נשים שנקלעו למצוקה, גברים בתחושת צרה, הורים לילדים מאתגרים, משגיחים בישיבות, ויועצות חינוכיות בסמינרים מתקשרים כדי לשתף במצבם ולחשוב בצורה מחודשת על מקרים  בהם […]

דילוג לתוכן